Vi håller på att ställa om!

Välkomment till bloggen om Omställning Göteborg. Omställning Göteborg är ett nätverk av människor som på olika sätt vill arbeta för att Göteborg ska bli mindre beroende av fossila bränsle, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. De samlar kunskap och informera om händelser inom omställningsnätverket i och omkring Göteborg.  Omställning Göteborg jobbar med arbetsgrupper för olika…

Fortsätt läsa

Omställning 2023

Göteborgs kommun har satt upp mål att bli en fossilbränslefri stad senast 2030. För att nå dessa mål har kommunen genomfört en mängd olika åtgärder. Här är några exempel när vi går in i 2023: Införandet av en fossilbränslefri förskolekörning och skolskjutsar. Ökat användningen av förnybara energikällor för uppvärmning av byggnader. Ökat användningen av elbilar…

Fortsätt läsa

Lärdomar och tips för nätaktivism

Det finns många relativt enkla sätt att engagera sig. Man behöver inte stå utanför Riksdagen och protestera eller följa med Greta Thunberg på en båt över Atlanten för att vara med och skapa förändring. Det vi tänker på är givetvis nätaktivsm. Här kommer några tips och ideér från tidigare kampanjer på nätet:   Var förberedd…

Fortsätt läsa

Medvetandehöjande och Utbildningsgruppen

Medvetandehöjande och Utbildningsgruppen arbetar för att sprida kunskap och höja medvetenhet kring frågor om oljetopp, tillväxtproblematik, klimatfrågan, resursbrist, omställningsfrågor och vägen ut ur vårt oljeberoende. Fokus för den här gruppen är att jobba utåtriktat, att utbilda och skapa plattformar för samtal.

Fortsätt läsa

Bli delaktig

Alla behövs i omställningsarbetet individer, grupper, föreningar, offentlig sektor, näringsliv. Omställning Göteborg försöker koppla ihop människor som vill arbeta för ett hållbart samhälle, och rikta energi och engagemang mot konkreta projekt.

Fortsätt läsa

Bygga/Bo och Energigruppen

Bygga/Bo och Energigruppen träffas kring frågor om ekologiskt byggande, samlar in material om ekobyar runt om Göteborg, och just nu håller vi på med en skrivelse till Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontoret om att påverka ett nytt område som ska byggas på Hisingen vid Skra Bro. Vi tänker att där skulle kunna bli en ekoby. Flera av…

Fortsätt läsa

Odlingsgrupp öster

Det här är en grupp för människor som vill hjälpa till att starta stadsodlingar i östra delarna av stan. Kålltorp, Härlanda, Björkekärr Munkebäck, Kviberg mm. Än så länge är det bara några lösa idéer, men man måste ju börja nånstans. T

Fortsätt läsa

Omställningens Sju Principer

Positiva visioner Omställningsinitiativ bygger på ett engagemang för att skapa konkreta, klart formulerade, praktiska visioner av hur samhället i fråga kan formas bortom sitt nuvarande beroende av fossila bränslen. Vårt primära fokus är inte att kampanja mot saker, utan snarare att ta vara på positiva, stärkande möjligheter, tillfällen och chanser. Att skapa av nya berättelser…

Fortsätt läsa

Odlingskooperativet Tillsammans i Mölndal

Vi står inför stora utmaningar gällande hållbar och rättvis matförsörjning. Vår matsäkerhet är låg i den rika delen av världen, produktion och transport är beroende av billig olja och billig arbetskraft i fattiga länder. Omställning Göteborg och Mykorrhiza vill skapa diskussion och skapa praktiska modeller för hur vi kan förändra den verkligheten. Nu tar vi…

Fortsätt läsa

Grön Företagsamhet

Grön Företagsamhet är en grupp som vill samla små gröna entreprenörer. Antingen kan det vara folk som redan driver små företag med hållbarhetstänk, eller folk som vill starta eget, eller folk som inte alls ser sig själva som företagare, men som heller inte trivs med vanliga lönearbeten och som har gröna idéer. Tanken med gruppen…

Fortsätt läsa