Bli delaktig

Alla behövs i omställningsarbetet individer, grupper, föreningar, offentlig sektor, näringsliv. Omställning Göteborg försöker koppla ihop människor som vill arbeta för ett hållbart samhälle, och rikta energi och engagemang mot konkreta projekt.