Bygga/Bo och Energigruppen

Bygga/Bo och Energigruppen träffas kring frågor om ekologiskt byggande, samlar in material om ekobyar runt om Göteborg, och just nu håller vi på med en skrivelse till Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontoret om att påverka ett nytt område som ska byggas på Hisingen vid Skra Bro. Vi tänker att där skulle kunna bli en ekoby. Flera av oss är själva intresserade att hitta ett ställe att bygga och bo på ekologiskt, som inte ligger för långt från staden.