Medvetandehöjande och Utbildningsgruppen

Medvetandehöjande och Utbildningsgruppen arbetar för att sprida kunskap och höja medvetenhet kring frågor om oljetopp, tillväxtproblematik, klimatfrågan, resursbrist, omställningsfrågor och vägen ut ur vårt oljeberoende. Fokus för den här gruppen är att jobba utåtriktat, att utbilda och skapa plattformar för samtal.