Odlingskooperativet Tillsammans i Mölndal

Vi står inför stora utmaningar gällande hållbar och rättvis matförsörjning. Vår matsäkerhet är låg i den rika delen av världen, produktion och transport är beroende av billig olja och billig arbetskraft i fattiga länder.
Omställning Göteborg och Mykorrhiza vill skapa diskussion och skapa praktiska modeller för hur vi kan förändra den verkligheten.
Nu tar vi över en lokal KRAV-odling söder om Mölndals Bro. Vi provar i praktiken hur man kan driva en lokalt förankrad odling tillsammans, med inspiration från Community Shared Agriculture.