Omställning 2023

Göteborgs kommun har satt upp mål att bli en fossilbränslefri stad senast 2030. För att nå dessa mål har kommunen genomfört en mängd olika åtgärder. Här är några exempel när vi går in i 2023:

  • Införandet av en fossilbränslefri förskolekörning och skolskjutsar.
  • Ökat användningen av förnybara energikällor för uppvärmning av byggnader.
  • Ökat användningen av elbilar i kommunala verksamheter.
  • Investeringar i infrastruktur för att främja användningen av cyklar och kollektivtrafik.
  • Samarbeten med företag och organisationer för att öka användningen av förnybara energikällor.

Dessa åtgärder är bara några exempel på vad Göteborgs kommun har gjort för att minska sitt beroende av fossila bränslen. Det finns säkert många fler åtgärder som har genomförts och som inte tas upp i detta inlägg.