Omställning Sverige

Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. I våra hemkommuner och stadsdelar kan vi samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ.

Plattformen för omställning Sverige

Vi måste ställa om för att hantera energibrist/höga energipriser pga av oljetoppen, den globala uppvärmningen, ekosystemerosionen, det ekonomiska systemets turbulens och annalkande kollaps samt de ökande sociala orättvisorna.
Det räcker inte med att byta till flödande energikällor. Vi behöver samtidigt minska vår energiförbrukning. Det är bättre att planera för en förändring än att överraskas av den.
En obegränsad tillväxt inom ett begränsat system (såsom Jorden) fungerar inte. En ekonomisk och ekologisk kris som beror på sinande naturresurser går det inte att konsumera sig ur. Vi måste minska våra fotavtryck.
Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis omfördelning av den globala resursanvändningen och samtidigt välja en mindre resurskrävande livsstil.
Vi behöver bevara och återskapa ekosystemjänster för att på sikt klara vår överlevnad.
Vi behöver bygga social, ekologisk och teknologisk resiliens och ett uthålligt ekonomiskt system som stödjer omställningen.
Vi har mycket att vinna på att fokusera på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför ökad materiell konsumtion. Om vi agerar tillräckligt snabbt kan framtiden bli något att verkligen se fram emot.

Det lokala samhället har förmåga att lösa de flesta av innevånarnas grundläggande behov.
Den kreativa förmågan att hitta lösningar samt glädjen i att göra detta tillsammans är positiva krafter i omställningen
Vårt behov och vår lust att dela kunskaper och erfarenheter driver oss att skapa gemenskap i omställningsarbetet.