Vi håller på att ställa om!

Välkomment till bloggen om Omställning Göteborg. Omställning Göteborg är ett nätverk av människor som på olika sätt vill arbeta för att Göteborg ska bli mindre beroende av fossila bränsle, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

De samlar kunskap och informera om händelser inom omställningsnätverket i och omkring Göteborg.  Omställning Göteborg jobbar med arbetsgrupper för olika intresseområden. Det finns allt från odling och mat-gruppen, Bygga/Bo och Energi-gruppen, Medvetandehöjande och Utbildningsgruppen och Grön Företagsamhet.

Det projekt som är mest aktivt är Odlingskooperativet Tillsammans i Mölndal som startades våren 2010 av bland annat arbetsgruppen för odling och mat och delar av nätverket Mykorrhiza.